Risico Voet

Bent u een gediplomeerd pedicure en wilt u uw activiteiten en behandelingsmethoden verder gaan uitbreiden, dan verdient het aanbeveling om u te gaan Specialiseren. De meest voor de hand liggende en eveneens meest voorkomende voetafwijkingen kunnen met succes behandeld worden. De onderdelen die tot de Specialisatie Risico-voet behoren zijn onderverdeeld in:

 • Onderdeel : Diabetische voet
 • Onderdelen: Overige risicovoet : te weten: Reumatische voet en Oudere, spastische en verwaarloosde voet.

Na het succesvol afleggen van de daarbij behorende examens ontvangt u een verklaring die recht geeft op inschrijving in het Kwalificatie Register Pedicure van de certificerende instelling Procert. Deze inschrijving blijft 3 jaar geldig, d.w.z. dat u binnen die 3 jaar alle onderdelen behorende bij het diploma Medisch Pedicure moet hebben behaald, zodat uw inschrijving omgezet kan worden naar een inschrijving als gediplomeerd Medisch Pedicure.

Risico-voet: Onderdeel : Diabetische Voet :

Door de groei van het aantal cliënten met diabetes is het voor de pedicuren, die zich hierin willen specialiseren, noodzakelijk om voor de behandeling van de voeten van deze cliënten een aangepaste specialisatie te volgen.

Deze specialisatie heeft tot doel:

 • De pedicure te bekwamen in het verantwoord behandelen van cliënten met suikerziekte. De opgave van de pedicure is onder meer om preventief te werk te gaan;
  En
 • Indien gewenst de contacten te verbeteren met andere hulpverleners; medische en paramedische specialisten.

 

Inhoud van de opleiding:

De specialisatie “diabetische voet” is opgebouwd uit verschillende onderdelen te weten;

Theoretische kennis van:

 • Anatomie, fysiologie, pathologie ;
 • Diabetes mellitus;
 • Behandelingsmethoden; hygiëne, arbo en milieu;
 • Theorie van de praktijk.

Praktische vaardigheden:

 • Het op de juiste wijze behandelen van deze voeten;
 • Het geven van juiste voorlichting aan cliënt.

Examens:

U dient voor het examen theorie geslaagd zijn, daarna kunt u de praktijktoets afleggen.

Indien u bent geslaagd voor de theorie-examens: diabetische voet en overige risico-voet alsmede voor de proeve diabetische voet en de proeve overige risicovoet ontvangt u van het Examenbureau TCI een Bewijs van Bekwaamheid voor de risicovoet.

Accreditatie Procert:
Totaal voor de Gehele Risicovoet: diabetische voet en overige risicovoet : 25 accreditatiepunten.

 

 

Overige Risico-voet : Reumatische, oudere, spastische en verwaarloosde voet:

Deze onderdelen bestaan voor een groot gedeelte uit zowel theoretische alsook praktische vaardigheden. Door een goede en juiste theoretische kennis van o.a. gewrichtsproblemen en de gevolgen daarvan bij reumatische patiënten, kan men deze cliënten adequater behandelen en betere adviezen meegeven. De pedicure heeft immers ook een sterk signalerende en adviserende taak.

Deze onderdelen hebben tot doel:

 • De pedicure te bekwamen in het verantwoord behandelen van cliënten niet alleen met reuma maar ook met een oudere, spastische of verwaarloosde voet. Het is tevens een taak voor de pedicure om niet alleen preventief te werken maar ook tijdig te waarschuwen.
 • De contacten te verbeteren met andere hulpverleners; medische en paramedische specialisten.

 

Inhoud van de opleiding:

De inhoud van deze onderdelen van de Specialisatie Risico-voet bestaan uit:

Theoretische kennis van:

 • Anatomie, fysiologie, pathologie ;
 • Reumatische aandoeningen;
 • Oudere, spastische en verwaarloosde voeten;
 • Behandelingsmethoden;
 • Hygiëne, arbo en milieu;
 • Theorie van de praktijk.

Praktische vaardigheden:

 • Het op de juiste wijze behandelen van deze voeten;
 • Het geven van juiste voorlichting aan cliënt.

Examens:

U dient het examen theorie behaald hebben, daarna kunt u de praktijktoets afleggen.

Indien u bent geslaagd voor de theorie-examens: diabetische voet en overige risico-voet alsmede voor de proeve diabetische voet en de proeve overige risicovoet ontvangt u van het Examenbureau TCI een Bewijs van Bekwaamheid voor de risicovoet.

Accreditatie Procert:

Totaal voor de gehele Risicovoet: 25 accreditatiepunten.

 

 

Investering

Inschrijfgeld:  95,–

Lesgeld: 1025,–  Gespreide betaling mogelijk in 2 termijnen. Voor aanvang van het schooljaar dient het eerste termijn en het inschrijfgeld ad 95,- te zijn voldaan.

Boeken : totaal 110,–

Materialen : totaal 165,–

Examengelden: totaal ongeveer 625. Te voldoen aan exameninstelling Stichting TCI (gespreide betaling)

Hulp bij het kiezen

Hulp nodig bij het kiezen?

Maak dan een afspraak met een van onze opleidingscoaches voor een vrijblijvend & persoonlijk advies.

Stel je vraag