Erkenningen

Ministerie van Onderwijs

Instituut Thomas is erkend door het Ministerie van Onderwijs. Deze controleert, middels de inspectie van onderwijs, jaarlijks de kwaliteit van de opleidingen.
Sinds de start van het MBO is Instituut Thomas al erkend als opleidingsinstituut.

 

Voor meer informatie betreffende de Inspectie van Onderwijs en haar controle zijn te vinden op de volgende pagina: Zoek en vergelijk onderwijsinstellingen
Tevens vindt u hier de controles terug van de onderwijsinspectie bij alle MBO-onderwijsinstellingen.