Terug naar opleidingen

Pedicure 1,5 jaar

Pedicure

Een boeiend en dankbaar beroep voor sociaal vaardige mensen! Begint men het leven met gezonde voeten, dan worden we in de loop der jaren geconfronteerd met enkele problemen die verzorging behoeven. Je kan daar als pedicure veel aan doen door niet alleen te zorgen voor een juiste verzorging, doch ook een perfecte voorlichting niet alleen aangaande de verzorging van de voeten, maar ook ten aanzien van het dragen van juist schoeisel e.d. Kies een erkende opleiding die u voorbereidt op een vakkundige praktijkuitoefening. Als pedicure kan je een eigen praktijk starten, maar het is ook denkbaar dat je freelance of in vaste dienst gaat werken bij ziekenhuizen, verzorgings- en/of verpleegtehuizen; of een combinatie van beiden. Ook bestaan er verschillende mogelijkheden tot samenwerkingsverbanden met de zorgsector. Een verdieping van kennis middels een vervolgopleiding tot Medisch Pedicure ligt zeker voor de hand, mede gezien de mogelijkheden binnen de huidige zorgverzekeringen.

Inhoud van de opleiding

De opleiding pedicure is opgebouwd uit verschillende onderdelen te weten:

 

Diagnose stellen, analyseren en behandelingsplan opstellen:

Dit onderdeel bevat 3 theoretische toetsingen te weten:

 • Het menselijk lichaam; celleer/ cytologie, weefselleer/ histologie, stofwisseling, spijsvertering, uitscheiding, bloed- en lymfestelsel, ademhalingssysteem, endocrine systeem en zenuwstelsel,
 • Algemene anatomie, pathologie, speciale pathologie, specifieke anatomie en fysiologie,
 • Theorie van de praktijk: productkennis, kinesiologie en blauwdrukken, schoenkennis en slijtage, en zolen. Dit onderdeel bevat tevens praktische vaardigheden, welke bij de proeve van bekwaamheid getoetst worden, van:
 • Anamnese, behandelingsplan, kinesiologie en blauwdrukken.

Hygiëne, Arbo en Milieu,

Dit onderdeel bevat 1 theoretische toetsing van:

 • Hygiënische aspecten, relevante arbeidsomstandigheden en relevante milieu aspecten volgens de wettelijke regelgeving en de optimale branchenormen.
 • Dit onderdeel bevat tevens praktische vaardigheden, welke bij de proeve van bekwaamheid wordt getoetst, van:
 • De toepassing van hygiënische aspecten, relevante arbeidsomstandigheden en relevante milieu aspecten volgens de wettelijke regelgeving en de optimale branchenormen.

Behandeling voet, nagels en huid:

Het bewijs van bekwaamheid: Pedicurebehandeling in de praktijk, omvat onderstaande onderdelen:

 • Hygiëne, veiligheid en preventie; productkennis;
 • Behandeling gezonde nagels, hypertrofische nagels,
 • hyperkeratose en davus, speciale technieken;
 • Afsluiting van de behandeling, advies aan cliënt.

Ondernemersvaardigheden:

Dit onderdeel wordt getoetst middels een criterium gericht interview en afgesloten bij voldoende resultaat met een bewijs van bekwaamheid: Ondernemerscompetenties in de praktijk.

Dit onderdeel wordt afgesloten met het behalen van een certificaat, en bevat praktische vaardigheden van:
EXTRA:  Benen harsen

 • het harsen van de onderbenen.

EXTRA: Ondernemersvaardigheden Medisch Pedicure

Let op! Is het onderdeel “Ondernemersvaardigheden” aan ons instituut volledig behaald , dan geldt deze ook voor het diploma Medisch Pedicure! Het lesgeld en alle daarvoor benodigde studietijd vervalt dan bij Medisch Pedicure. Een perfect gratis voordeel, twee voor de prijs van een!

Tijdsplanning van de opleiding Pedicure :

Inmiddels heeft de brancheorganisatie aan de exameninstelling de verplichting opgelegd, dat de examenkandidaten voor het afleggen van het praktijkexamen, de theoretische onderdelen met een voldoende behaald dienen te hebben. Dat betekent dat in een enkel geval een praktijkexamen eventueel buiten de duur van de opleiding kan vallen. Uiteraard wordt je door ons wel begeleid naar het praktijk examen.

De 1,5-jarige opleiding (avondopleiding)

 • Avondopleiding één avond per week

Afhankelijk van de vooropleiding worden bij de 1 ½ – jarige opleiding de thuisstudie- uren (theoretische en praktische oefening en voorbereiding) geraamd op 4 tot 6 klokuren per week.

Startdata: September & Februari 

Investering

Inschrijfgeld: € 95,-

Lesgeld 1,5 jarige opleiding: €2.675,- gespreide betaling mogelijk in 16 termijnen. Het eerste termijn en inschrijfgeld dient voor aanvang van de eerste les te zijn voldaan.

Boeken: € 260,-

Materialen: € 575,-

Bedrijfslinnen & kleding: € 150,-

Examengelden: totaal ongeveer € 655,- te voldoen aan exameninstelling stichting TCI (gespreide betaling)

Hulp bij het kiezen

Hulp nodig bij het kiezen?

Maak dan een afspraak met een van onze opleidingscoaches voor een vrijblijvend & persoonlijk advies.

Stel je vraag